Máy tính đồng bộ Dell Optiplex 990 Intel Core i5 2400, RAM 8GB, ổ cứn gia re 24h

Máy tính đồng bộ Dell Optiplex 990 Intel Core i5 2400, RAM 8GB, ổ cứn gia re 24h