Tôn trọng sự riêng tư của bạn

Giare24h.com tôn trọng sự riêng tư của bạn

Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là một mối quan tâm quan trọng mà chúng tôi chú ý đặc biệt trong quá trình dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập bởi các trang web của chúng tôi trong suốt chuyến thăm của bạn được xử lý kín đáo và theo đúng các quy định của pháp luật. Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần của chính sách chúng tôi.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trừ khi bạn tự nguyện tiết lộ cho một mục đích cụ thể, ví dụ: trong bối cảnh đăng ký, cuộc khảo sát, cuộc thi,... Bên cạnh đó, các thông tin sau đây được thu thập khi ghé thăm trang web của chúng tôi: địa chỉ IP, các trang web mà bạn ghé thăm chúng tôi (tham chiếu), các trang đã xem, các file tải về (download), video được xem / âm thanh nghe, liên kết cá nhân nhấp, từ tìm kiếm hoặc cụm từ tìm kiếm (trang web tìm kiếm), thời gian truy cập, trình duyệt được sử dụng, vv Nếu chuyến thăm này là kết quả của quảng cáo trực tuyến như banner, quảng cáo video, quảng cáo công cụ tìm kiếm, vv. Những hiểu biết sâu sắc thu được cho phép chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa các trang web của chúng tôi và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách truy cập của chúng tôi.

Sử dụng cookies

Thông tin về cookie được sử dụng cho trang web này có thể được tìm thấy trong Cookie.

Sử dụng plugin xã hội như một phần của phương tiện truyền thông xã hội

Facebook
Các trang web của giare24h.com sử dụng các plugin xã hội ("plugins") từ mạng xã hội Facebook.com, được điều hành bởi Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Các plugin được xác định bằng biểu trưng Facebook hoặc hậu tố "Facebook", "thích", hoặc "chia sẻ". Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các plugin đó, chúng sẽ bị vô hiệu hóa ban đầu. Các plugin không được kích hoạt cho đến khi bạn nhấp vào nút được cung cấp. Bằng cách cho phép các plugin, bạn thiết lập kết nối với Facebook và tuyên bố đồng ý của bạn để truyền dữ liệu lên Facebook. Nếu bạn đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể kết hợp truy cập với tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn nhấn nút tương ứng, thông tin tương ứng được truyền trực tiếp tới trình duyệt của bạn và lưu trữ ở đó. Để biết thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, việc xử lý và sử dụng dữ liệu thêm bởi Facebook, quyền lợi của bạn và các thiết lập bạn có thể cấu hình để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo Thông báo Bảo vệ Dữ liệu của Facebook. Nếu bạn không muốn Facebook thu thập dữ liệu về bạn qua trang web của chúng tôi, bạn phải đăng xuất khỏi Facebook trước khi vào trang của chúng tôi. Google+
Trang web giare24h.com sử dụng các plugin xã hội ( “plugins”) từ plus.google.com mạng xã hội, được điều hành bởi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( “Google”). Các plugin được xác định bằng biểu trưng Google+ hoặc hậu tố "Google+" hoặc "Google plus" hoặc "+1". Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các plugin đó, chúng sẽ bị vô hiệu hóa ban đầu. Các plugin không được kích hoạt cho đến khi bạn nhấp vào nút được cung cấp. Bằng cách bật plugin, bạn thiết lập kết nối với Google và tuyên bố đồng ý của bạn đối với việc truyền dữ liệu tới Google. Nếu bạn đăng nhập vào Google+, Google có thể kết hợp lượt truy cập với tài khoản Google+ của bạn. Nếu bạn bấm vào nút tương ứng, thông tin tương ứng sẽ được trình duyệt của bạn chuyển trực tiếp đến Google và lưu trữ tại đó. Để biết thông tin về phạm vi và mục đích thu thập dữ liệu, xử lý và sử dụng dữ liệu thêm bởi Google+, quyền của bạn và cài đặt bạn có thể định cấu hình để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo Thông báo Bảo vệ Dữ liệu của Google. Nếu bạn không muốn Google thu thập dữ liệu về bạn qua trang web của chúng tôi, bạn phải đăng xuất khỏi Google+ trước khi truy cập vào trang web của chúng tôi.

Sử dụng liên kết bên ngoài

Các trang web của giare24h.com có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba do các nhà cung cấp điều hành mà không liên quan đến chúng tôi. Sau khi bạn nhấp vào liên kết, chúng tôi không còn có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với việc thu thập, lưu trữ hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được truyền đi bằng cách nhấp vào liên kết (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc URL của trang chứa liên kết) bên thứ ba, do bản chất, nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Do đó, giare24h.com không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bên thứ ba.

Bảo vệ

Giare24h.com thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh để đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi kiểm soát được bảo vệ chống lại thao tác, mất mát, hủy hoại, truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp an ninh của chúng tôi đang được cải tiến liên tục phù hợp với tình hình phát triển công nghệ.

Quảng cáo

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và nếu có, để đưa bạn vào các cuộc khảo sát về chúng, miễn là bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo. Nếu bạn đã đồng ý cho việc sử dụng đó, nhưng không còn muốn nhận quảng cáo từ giare24h, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Dữ liệu của bạn sau đó sẽ bị xóa, hoặc miễn là cần thiết cho các mục đích thanh toán và kế toán, bị chặn theo.

Trở về đầu trang