Cáp gộp Audio 3.5mm ra 2 đầu 3.5mm 1 loa 1 mic Ugreen 10790 (Đen) gia re 24h

Cáp gộp Audio 3.5mm ra 2 đầu 3.5mm 1 loa 1 mic Ugreen 10790 (Đen) gia re 24h