32 gb Bút Bi Hình Mẫu USB2.0 Flash Dính Nhớ U Đĩa Ổ Lưu Trữ (Đỏ gia re 24h

32 gb Bút Bi Hình Mẫu USB2.0 Flash Dính Nhớ U Đĩa Ổ Lưu Trữ (Đỏ gia re 24h

32 gb Bút Bi Hình Mẫu USB2.0 Flash Dính Nhớ U Đĩa Ổ Lưu Trữ (Đỏ)-Quốc Tế