Tượng Phật A Di Đà tọa đài sen 20x12cm gia re 24h

Tượng Phật A Di Đà tọa đài sen 20x12cm gia re 24h