2018 - BỘ 2 BÓNG LED T10 ĐA MÀU SẮC - ĐIỀU CHỈNH BẰNG REMOTE - ĐỔ gia re 24h

2018 - BỘ 2 BÓNG LED T10 ĐA MÀU SẮC - ĐIỀU CHỈNH BẰNG REMOTE - ĐỔ gia re 24h