Bộ kính áp tròng Hera không màu cận 4.00 độ + 1 chai nước ngâm gia re 24h

Bộ kính áp tròng Hera không màu cận 4.00 độ + 1 chai nước ngâm gia re 24h