Bộ 4 quạt tản nhiệt Case 12x12 gia re 24h

Bộ 4 quạt tản nhiệt Case 12x12 gia re 24h