Đồng hồ cơ nam Kinyued 1986 dây da chạy full kim gia re 24h

Đồng hồ cơ nam Kinyued 1986 dây da chạy full kim gia re 24h