SOBUY FT-12A Hữu Ích LCD Kẹp Trên Guitar Lên dây cho Đàn Guitar Điệ gia re 24h

SOBUY FT-12A Hữu Ích LCD Kẹp Trên Guitar Lên dây cho Đàn Guitar Điệ gia re 24h