10x Nam/Nữ 2.1x5.5 mét Jack DC Kết Nối Adapter Cắm Dây Đèn Led-quố gia re 24h

10x Nam/Nữ 2.1x5.5 mét Jack DC Kết Nối Adapter Cắm Dây Đèn Led-quố gia re 24h