RC 2200KV Động Cơ Không Chổi Than 2212-6 + 30A ESC gia re 24h

RC 2200KV Động Cơ Không Chổi Than 2212-6 + 30A ESC gia re 24h