Combo Củ sạc nhanh cao cấp QC3.0 Xiaomi-ZMI và Cáp TypeC gia re 24h

Combo Củ sạc nhanh cao cấp QC3.0 Xiaomi-ZMI và Cáp TypeC gia re 24h