Đầu chuyển DVI (24+1) sang HDMI gia re 24h

Đầu chuyển DVI (24+1) sang HDMI gia re 24h