Đầu Phun Sương 1.7Mhz 20mm gia re 24h

Đầu Phun Sương 1.7Mhz 20mm gia re 24h