Bể bơi Tròn Cầu vồng 3 tầng (168 x 46cm) kiêm Nhà bóng Hồ bơi Ph gia re 24h

Bể bơi Tròn Cầu vồng 3 tầng (168 x 46cm) kiêm Nhà bóng Hồ bơi Ph gia re 24h