Bông tai tròn trơn ngôi sao 6 cánh kẹp vành không cần xỏ lỗ gia re 24h

Bông tai tròn trơn ngôi sao 6 cánh kẹp vành không cần xỏ lỗ gia re 24h