Bộ 2 giấy dán bếp cách nhiệt cỡ lớn 60*90cm( Trúc xanh) gia re 24h

Bộ 2 giấy dán bếp cách nhiệt cỡ lớn 60*90cm( Trúc xanh) gia re 24h