Thước Kỹ Thuật 20cm Loại Dày Dặn, Mạ Inox gia re 24h

Thước Kỹ Thuật 20cm Loại Dày Dặn, Mạ Inox gia re 24h