Bộ máy chiến game intel i7 2600 RAM 16GB 2TB + LCD Dell 24 inch gia re 24h

Bộ máy chiến game intel i7 2600 RAM 16GB 2TB + LCD Dell 24 inch gia re 24h