Cable AV 2 đầu bông sen ra 3.5 1.5m gia re 24h

Cable AV 2 đầu bông sen ra 3.5 1.5m gia re 24h