Thảm lông chụp hình màu trắng (lông sợi to) size 80x100cm gia re 24h

Thảm lông chụp hình màu trắng (lông sợi to) size 80x100cm gia re 24h