Quạt tích hợp đèn LED tích điện thông minh KM 686 (Xanh) gia re 24h

Quạt tích hợp đèn LED tích điện thông minh KM 686 (Xanh) gia re 24h