Bộ 4 xe mô hình (xe benz, chở rác, xe chở đại bác, xe chở vũ khí gia re 24h

Bộ 4 xe mô hình (xe benz, chở rác, xe chở đại bác, xe chở vũ khí gia re 24h